Solidna  suwnica do zastosowania w halach

Solidna suwnica do zastosowania w halach

Wprowadzenie do użytku suwnic spowodowało szybki rozwój przemysłu oraz całkowitą rewolucję w branży przeładunkowej i magazynowej. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić działalność przedsiębiorstw wielu branż bez sprawnego transportu wewnętrznego. Urządzenia transportujące różnorodne ładunki pozwalają na utrzymanie procesów związanych z działalnością gospodarczą. Dzisiaj w powszechnym użytku są trzy podstawowe rodzaje urządzeń suwnicowych: bramowa, pomostowa i półbramowa.

Najpopularniejsze urządzenia suwnicowe używane wewnątrz hal

wytrzymałe suwnice pomostoweW przestrzeniach zewnętrznych przedsiębiorstw najczęściej używa się do prac przeładunkowych suwnic bramowych o dostosowanych do potrzeb wartościach udźwigu. Hale magazynowe i montażowej to najczęściej miejsce pracy różnorodnych suwnic pomostowych. Stosowane w przedsiębiorstwach różnych branż wytrzymałe suwnice pomostowe doskonale spełniają funkcję transportu wewnętrznego przenosząc ładunki w ściśle określone miejsce dzięki możliwości bardzo dokładnej manipulacji. Każda suwnica, w tym i pomostowa pod względem parametrów pracy jest dostosowana do ściśle określonych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wymaga to przeprowadzenia wizji lokalnej w hali i zapoznania się z oczekiwaniami inwestora. Dopasowanie rozpiętości suwnicy pomostowej oraz jej udźwigu reguluje się stosując odpowiednie elementy konstrukcyjne. Dzięki temu uzyskuje się odpowiednią wytrzymałość. Suwnica pomostowa składa się z kilku podstawowych elementów, z których najważniejszy jest most determinujący udźwig suwnicy pomostowej. Składa się on z różnej liczby dźwigarów, po których przemieszcza się cięgnik z zawiesiami różnego typu dostosowanych do rodzaju przenoszonych ładunków. Dźwigary wykonane są z bardzo mocnej stali i przyjmują najczęściej formę walców lub stalowych, podłużnych skrzyń. Elementem jezdnym suwnicy pomostowej są czołownice spoczywające na torowisku umieszczonym ponad powierzchnią hali. Producenci suwnic są w stanie wykonać urządzenia mogące bez przeszkód pracować w najtrudniejszych warunkach otoczenia.

Dzięki możliwości bardzo dokładnego sterowania wszystkimi elementami jezdnymi suwnicy ładunki przenoszone są wyjątkowo precyzyjnie i bezpiecznie. Suwnica pomostowa to gwarant szybkiego dostarczania podzespołów na stanowiska pracy co zapewnia ciągłość działania przedsiębiorstwa i umożliwia utrzymanie się na bardzo konkurencyjnym rynku. Szczegółowe informacje na temat suwnic można pozyskać przeglądając strony internetowe producentów.